­­­­­­­­­­­­­­Η Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας της ΑΤΤΙΚΗ-ΠΙΤΤΑΣ ξεκίνησε τη λειτουργία της στη σημερινή της μορφή το 1990 και σήμερα απασχολεί γεωπόνους και τεχνολόγους τροφίμων. Διαθέτει ειδικό εξοπλισμό ώστε να πραγματοποιεί όλους τους απαιτούμενους ελέγχους βάσει ποιοτικών προδιαγραφών, είτε για την ορθή παραγωγική διαδικασία είτε για την έρευνα. Η εταιρεία ATTIKH – ΠΙΤΤΑΣ  είναι πιστοποιημένη με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων FSSC 22000. Προκειμένου να διασφαλιστεί η μοναδική ποιότητα του ελληνικού μελιού και για την ανάδειξη των μοναδικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων του, η Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας διεξάγει έρευνες σε συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα. Επίσης, η εταιρεία συνεχώς χρηματοδοτεί έρευνες που αποσκοπούν στη ποιοτική και αποδοτικότερη ελληνική μελισσοκομική παραγωγή.

Χαρακτηριστικά ερευνητικά προγράμματα που έχουν πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με Πανεπιστήμια:

  • Αναβάθμιση βοσκότοπων με επαναφορά θυμαριού και άλλων μελισσοκομικών φυτών.
  • Ανάπτυξη μεθόδων χαρτογράφησης και αξιόπιστου προσδιορισμού ταυτότητας και ποιότητας μελιών της Ελλάδας (ΠΑΒΕΤ 2000).
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων βιολειτουργικών τροφίμων και συμπληρωμάτων διατροφής, βασισμένων στη Μεσογειακή δίαιτα και τη βιοποικιλότητα της Ελληνικής χλωρίδας (ΕΠΑΝ).
  • Μελέτη της ποιότητας των Ελληνικών παραδοσιακών τροφίμων και εκβιομηχάνιση της παραγωγής τους (ΕΠΑΝ).
  • Ανάπτυξη μεθόδων αξιολόγησης ιδιοτήτων ελληνικών μελισσοκομικών προϊόντων (μελιών, βασιλικού πολτού, γύρης) (ΠΑΒΕΤ 2005).
  • Μελέτη της χημικής σύστασης και αξιολόγηση των ιδιοτήτων ελληνικών μελιών και βασιλικού πολτού της ελληνικής αγοράς –
  • Εφαρμογή στην παραγωγή βελτιωμένων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και βιολογικής δράσης (ΕΣΠΑ).
  • Επίδραση του μελιού στη δίαιτα παχύσαρκων παιδιών, Παίδων Αγ. Σοφία (διδακτορική διατριβή).
ΕΛΛΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ