Η πολιτική ποιότητας της εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ-ΠΙΤΤΑΣ αποσκοπεί στη προσφορά της υψηλότερης ποιότητας φυσικού ελληνικού μελιού και λοιπών Ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων, ακολουθώντας την παράδοση και τις αρχές της επιχείρησης. Η Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας της ΑΤΤΙΚΗ-ΠΙΤΤΑΣ ξεκίνησε τη λειτουργία της, στη σημερινή της μορφή, το 1990 και σήμερα απασχολεί 4 επιστήμονες ειδικούς στον κλάδο των τροφίμων. Διαθέτει ειδικό εξοπλισμό ώστε να πραγματοποιεί όλους τους απαιτούμενους ελέγχους, συνεργάζεται με εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού είτε σε ερευνητικό επίπεδο είτε για πρόσθετους ελέγχους.

Η εταιρεία ATTIKH – ΠΙΤΤΑΣ  είναι πιστοποιημένη με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων FSSC 22000 και το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001. Προκειμένου να διασφαλιστεί η μοναδική ποιότητα του ελληνικού μελιού και για την ανάδειξη των μοναδικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων του, η Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας διεξάγει έρευνες σε συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα. Επίσης, η εταιρεία χρηματοδότησε και συνεχίζει να χρηματοδοτεί έρευνες που αποσκοπούν στη ποιοτική και αποδοτικότερη ελληνική μελισσοκομική παραγωγή.

Ερευνητικά προγράμματα που έχουν πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με Πανεπιστήμια:

 • Αναβάθμιση βοσκότοπων με επαναφορά θυμαριού και άλλων μελισσοκομικών φυτών.
 • Ανάπτυξη μεθόδων (χημικών και βιολογικών) χαρτογράφησης και αξιόπιστου προσδιορισμού ταυτότητας και ποιότητας μελιών της Ελλάδας (ΠΑΒΕΤ 2000).
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων βιολειτουργικών τροφίμων και συμπληρωμάτων διατροφής, βασισμένων στη Μεσογειακή δίαιτα και τη βιοποικιλότητα της Ελληνικής χλωρίδας (ΕΠΑΝ).
 • Μελέτη της ποιότητας των Ελληνικών παραδοσιακών τροφίμων και εκβιομηχάνιση της παραγωγής τους (ΕΠΑΝ).
 • Ανάπτυξη μεθόδων αξιολόγησης χημικών και βιολογικών ιδιοτήτων ελληνικών μελισσοκομικών προϊόντων (μελιών, βασιλικού πολτού, γύρης) (ΠΑΒΕΤ 2005).
 • Μελέτη της χημικής σύστασης και αξιολόγηση των βιολογικών ιδιοτήτων ελληνικών μελιών και βασιλικού πολτού της ελληνικής αγοράς – Εφαρμογή στην παραγωγή βελτιωμένων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και βιολογικής δράσης (ΕΣΠΑ).
 • Επίδραση του μελιού στη δίαιτα παχύσαρκων παιδιών, Παίδων Αγ. Σοφία (διδακτορική διατριβή σε εξέλιξη).

Τα πανεπιστήμια με τα οποία η εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ-ΠΙΤΤΑΣ έχει συνεργασθεί για να διεξαχθούν έρευνες, είναι:

 • Τμήμα Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τομέας Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων
 • Τμήμα Μελισσοκομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Τμήμα Μελισσοκομίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών
 • Α’ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Τμήμα Χημείας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
ΕΛΛΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close